اسانس تنباکو

 

دسته اسانس تنباکو شامل کلیه اسانس های مختص مشتقات تنباکو می باشد .

اسانس تنباکو

این خانواده به سه دسته محصول تفکیک می شوند:

کیسینگ یا روکش (سس تنباکو) : قرن هاست از سس تنباکو جهت مرطوب سازی تنباکو و حذف خراش گلو در زمان مصرف استفاده می گردد. به عنوان مثال، در ایام گذشته ملوانان، توتون و تنباکو را با آب برگه ها و یا آب آلو مرطوب می نمودند. به همین دلیل است که سس های تنباکو را می توان به قدمت تنباکو تصور کرد.

طعم روئین : همانگونه که از نام این دسته بر می آید، این دسته اسانس در آخرین مرحله و به جهت افزودن رایحه و مزه متمایز به تنباکو اضافه می گردد. شاید تصور آنکه در دسته ای از تنباکو ها، غریب به 10 اسانس به عنوان لایه روئین برای ایجاد طعم و مزه ای خاص استفاده می شود، برای برخی سخت باشد.

بلوک های ساختار : این ساختار به جهت ایجاد آزادی خلاقیت بیشتر در ترکیب اسانس ها برای تولید کنندگان تنباکو تهیه گشته است.