اسانس نوشیدنی

 

این دسته اسانس مختص مصارفی از قبیل اسانس آبمیوه ، اسانس نوشابه گازدار ، اسانس ماءالشعیر، اسانس نوشابه های انرژی زا ، نوشابه های ورزشی ، نوشیدنی های غنی شده ، اسانس چای ، اسانس قهوه ، نوشیدنی های فوری ، داروها و غیره

اسانس نوشیدنی

برخی از خواص کیفی اسانس های نوشیدنی در ظاهر محصول نهایی نهفته است. به عنوان مثال :

– شفافیت نوشیدنی

– عدم وجود حباب و یا حلقه های مشابه به آن

– عدم و یا حداقل بودن تغییر رنگ

– عدم و یا حداقل بودن ته نشین شدن

– عدم و یا حداقل بودن اکسیداسیون

علی رغم آنکه برخی از شرایط فیزیکی و شیمیایی نام برده به دلایل مختلفی تحت تاثیر کیفیت آب آشامیدنی استفاده شده و یا مجاورت نور خورشید، نمی توانند به طور کامل حذف گردند، تحت دستورالعمل خاص تهیه و نگهداری هر محصول می توان اثرات منفی آن را به حداقل رساند.

اسانس های محلول : در لیموناد ها به خصوص دسته ای که در آن از اسانس مرکبات استفاده می شود. مصرف وش (روغن های اصلی مانند لیمو که با مخلوطی از اتانول و آب شسته شده است. در این حال ترپن ها بر روی سطح باقی مانده و مزه های پولار در مخلوط آب/اتانول جمع می شود.) می تواند توام با حداکثر سازی میزان حلالیت، شدت اکسیداسیون را حداقل سازد. مازاد بر این ویژگی، رایحه ایجاد شده توسط این ماده، ارمغان آور تجربه لذت بخشی برای مصرف کننده است.

تاپ نوت ها : تاپ نوت ها روغن های اصلی تغلیظ شده ای هستند که به مقدار مختصری در شربت به منظور افزایش مزه اضافه می شوند. در زمان استفاده از اسانس های تاپ نوت نیاز به دقت فراوانی وجود دارد. از آنجایی که محصول خالص شدیداً غلیظ است (0.005 درصد)، تهیه حلال 5 درصد اتانول و افزودن آن به شربت، (حدود 0.1 درصد) توصیه می شود.

ترکیبات (امولسیون) : ممکن است کامپاند ها مقدار مشخصی عصاره در خود داشته باشند. علاوه بر آن، بسیاری از این مواد مقدار مناسبی رنگ نیز در خود موجود داشته که در نتیجه نیاز به پروسه جداگانه ایجاد رنگ را حذف می نمایند. حذف پروسه ایجاد رنگ، باعث تقلیل فرآیند تولید برای تولید کنندگان می شود.