اسانس طبیعی
اسانس های طبیعی – بخش دوم – کاربرد
ژوئن 10, 2015
اسانس میوه های استوایی
اسانس میوه های استوایی
ژوئن 20, 2015

اسانس های طبیعی – بخش سوم – انواع

اسانس طبیعی

اسانس طبیعی

اسانس های طبیعی به دو دسته تقسیم می شوند. اسانس مایع و اسانس پودری.

  • اسانس مایع : این نوع به عنوان پر کاربرد ترین دسته اسانس به شمار می رود. این در حالی است که اسانس های مایع نسبت به حرارت حساس بوده و واکنش اکسیداسیون (در صورت مجاورت در فضای آزاد) مسبب عمر کوتاه تر آن ها از دسته اسانس های پودری می شود.
  • اسانس های پودری : دسته دیگر از اسانس های خوراکی ، طعم دهنده های پودری هستند که ثبات بیشتری دارند. گرچه در نتیجه پایداری بیشتر، حساسیت کمتری نسبت به درجه حرارت به وجود می آید، نباید فراموش شود که پروسه اسپری-خشک پودر بر محصولات نیازمند دمایی به مراتب بیشتر و در حدود 150 درجه سانتی گراد است. درجه حرارت بالا خود رأساً عامل تبخیر (از دست رفتن بخشی از مواد اولیه) می گردد. در بسیاری از موارد، راهکار پیشنهادی جهت مقابله با تبخیر، استفاده از غلظت بالاتری از اسانس بوده که تاثیر خود را در بهای تمام شده محصول نشان می دهد. نکته قابل توجه تولید کنندگان تازه کار، در این دسته دقت در همحوانی اندازه ذرات پودر و مواد اولیه محصول است که می تواند اثر مثبتی بر طعم و پایداری محصول نهایی ایجاد کند.

با توجه به همسانی تنوع و گستره هر یک از انواع، در نظر داشتن نوع محصول تولیدی و شرایط تولید خاص کارخانه پروسه انتخاب را سهل تر می نمایند.