دسامبر 21, 2015

پذیرش عاملیت فروش

احتراماً، مجموعه سوئیس آروم در نظر دارد به منظور توسعه بازار خود در تهران و شهرستان های کشور به جذب عاملیت های فروش/ نمایندگان اقدام ورزد. […]
اکتبر 29, 2015
تاریخچه تولید اسانس

تاریخچه تهیه و تولید اسانس – رنسانس تا عصر صنعتی

در مقاله پیشین به بررسی تاریخچه تهیه و تولید اسانس از پیدایش تا قرون وسطی پرداخته شد. در این مقاله نقش دو دوره رنسانس و عصر صنعتی […]
اکتبر 28, 2015
تاریخچه اسانس گیری

تاریخچه تهیه و تولید اسانس – پیدایش تا قرون وسطی

همانند بسیاری دیگر از علوم و فنون عصر حاضر، تاریخچه تهیه و تولید اسانس مملوء از فراز و فرود های فراوان است. برای آشنایی علاقه مندان […]
ژوئن 29, 2015
مزه چیست؟

آشنایی با مزه ها و حواس چشایی – بخش دوم

در نوشتار پیشین در خصوص مزه های شیرین، ترش و شور سخن رفت. توجه شما را به ادامه این مطلب جلب می نماییم. مزه تلخ : […]